Blogs

Omstandighedenloos

Je talent is jouw unieke ‘hoe’, dat je meeneemt naar elk ‘wat’. Eerst jij, dan de omstandigheden. Zo is het een bron van autonomie. In een team ben ik een stapje verder gegaan. Vanuit ieders talentwoord gingen we op zoek naar ieders unieke stijlkenmerk dat echt effect sorteert. Een instrument vanuit je talent dat alleen je aanwezigheid vraagt en dus in alle omstandigheden, in alle…

Lees meer

Kwartje

Recent gaf ik een talenttraining voor een team van 15 mensen die allen werkzaam waren als relatiemanagers bij een groot trainingsbedrijf. Een van de deelnemers zat nog in een andere baan, maar zou binnenkort toetreden tot het team. Bij wijze van kennismaking nam zij deel aan de talenttraining. In de lunchpauze kwamen we te spreken over haar verandering van baan. Zij bleek hoofd te zijn…

Lees meer

Tip

In een team van 16 technisch specialisten liet ik iedereen een lijstje maken van wat er beter kon bij elk van de 15 collega’s. Dit riep aanvankelijk weerstand op: ‘ik wil me niet bemoeien met zaken die niet van mij zijn’, ‘ik heb er geen verstand van’, ‘ik werk hier nog maar net’, ‘ik zie hem maar zelden aan het werk’. Begrijpelijk, die reacties. Maar…

Lees meer

Ruimte geven

Mario werkt als verpleegkundige op de spoedeisende hulp. In dit werk heerst een enorme tijdsdruk. Alle professionals zijn door en door gewend aan haast, immers het gaat soms om levensbedreigende situaties. Voor Mario was het teveel geworden. Hij werd overspannen en kwam een poosje thuis te zitten. Tijdens zijn reïntegratieproces was hij tot de conclusie gekomen, dat het spoedeisende werk niet geschikt was voor hem.…

Lees meer

Middenweg

Hij was een stoere man, gaf leiding aan 150 handhavers van een grote gemeente. In de oefening om zijn talent-in-één-woord te benoemen, startte ik met de vraag: ‘schrijf alles op waar je goed in bent’. Hij zette onder andere ‘knuffelen’ op zijn lijstje. Het viel me meteen op maar ik kon er in het gesprekje dat volgde niet zo gauw iets mee. We praatten even…

Lees meer

Planten

In november vorig jaar kreeg Piet Oudolf de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs. Daar was hij zelf verbaasd over, want hij werkt als tuinontwerper. Echter, het verhaal van zijn loopbaan maakt duidelijk hoe hij tot deze eervolle erkenning is gekomen. Het is een talentverhaal. Oudolf vertelt hoe hij op jonge leeftijd niet de beoogde opvolger in het horeca familiebedrijf wilde worden. Hij koos ervoor allerlei baantjes…

Lees meer

Vezels

Een bedrijf vroeg ons bij alle 400 medewerkers het talent te benoemen. Kasper deelde bij de start van zijn sessie pinda’s uit. Had hij meegenomen van een zakenreis naar Afrika. Zijn talent bleek ‘laten proeven’. Want al heel zijn leven liet hij mensen andere manieren van werken ervaren, zo legde hij later uit. Juul trok de aandacht met prachtige stijlvolle kleding, net ietwat apart. Haar…

Lees meer

1 Talent

In bijna al mijn Talent sessies komt er iemand met de vraag: ‘heb je maar 1 talent?’ Waarbij de vraagsteller het woordje ‘maar’ benadrukt. Zo van, dat is toch wel wat weinig. Of, dat pint mij vast op één bepaald punt. Ik begrijp deze reactie doorgaans wel. Het begrip talent wordt tegenwoordig vaak gebruikt en meestal in meervoud. Een mens heeft toch allerlei kwaliteiten. Dat…

Lees meer

Succes

Een krachtige manier om je talent in te zetten is het Talentproject. Een concreet doel dat je zelf kiest én dat bijdraagt aan de organisatiedoelen. Deze projecten lukken vaak, natuurlijk omdat ze zelf gekozen zijn. Tijdens de afsluitende meeting van een traject bij een groot e-commerce bedrijf bleek dit ook weer. Vrijwel iedereen keek terug op een succesvol project. Fijn! Daarna was het oogsten van…

Lees meer

Debuut

In een recente Talentsessie vonden een aantal real life gesprekken plaats. Mijn opdracht was dat de ene gesprekspartner zou optreden als + pool, als gespreksleider. De andere gesprekspartner trad op als - pool, als iemand met een echte kwestie. Bij de opdracht hoorde dat de gespreksleider zijn of haar talent boven het gesprek zou plaatsen, als een lichtje dat de hele tijd brandt. En in…

Lees meer
scroll-up