Blogs

Middenweg

Hij was een stoere man, gaf leiding aan 150 handhavers van een grote gemeente. In de oefening om zijn talent-in-één-woord te benoemen, startte ik met de vraag: ‘schrijf alles op waar je goed in bent’. Hij zette onder andere ‘knuffelen’ op zijn lijstje. Het viel me meteen op maar ik kon er in het gesprekje dat volgde niet zo gauw iets mee. We praatten even…

Lees meer

Planten

In november vorig jaar kreeg Piet Oudolf de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs. Daar was hij zelf verbaasd over, want hij werkt als tuinontwerper. Echter, het verhaal van zijn loopbaan maakt duidelijk hoe hij tot deze eervolle erkenning is gekomen. Het is een talentverhaal. Oudolf vertelt hoe hij op jonge leeftijd niet de beoogde opvolger in het horeca familiebedrijf wilde worden. Hij koos ervoor allerlei baantjes…

Lees meer

Vezels

Een bedrijf vroeg ons bij alle 400 medewerkers het talent te benoemen. Kasper deelde bij de start van zijn sessie pinda’s uit. Had hij meegenomen van een zakenreis naar Afrika. Zijn talent bleek ‘laten proeven’. Want al heel zijn leven liet hij mensen andere manieren van werken ervaren, zo legde hij later uit. Juul trok de aandacht met prachtige stijlvolle kleding, net ietwat apart. Haar…

Lees meer

1 Talent

In bijna al mijn Talent sessies komt er iemand met de vraag: ‘heb je maar 1 talent?’ Waarbij de vraagsteller het woordje ‘maar’ benadrukt. Zo van, dat is toch wel wat weinig. Of, dat pint mij vast op één bepaald punt. Ik begrijp deze reactie doorgaans wel. Het begrip talent wordt tegenwoordig vaak gebruikt en meestal in meervoud. Een mens heeft toch allerlei kwaliteiten. Dat…

Lees meer

Succes

Een krachtige manier om je talent in te zetten is het Talentproject. Een concreet doel dat je zelf kiest én dat bijdraagt aan de organisatiedoelen. Deze projecten lukken vaak, natuurlijk omdat ze zelf gekozen zijn. Tijdens de afsluitende meeting van een traject bij een groot e-commerce bedrijf bleek dit ook weer. Vrijwel iedereen keek terug op een succesvol project. Fijn! Daarna was het oogsten van…

Lees meer

Debuut

In een recente Talentsessie vonden een aantal real life gesprekken plaats. Mijn opdracht was dat de ene gesprekspartner zou optreden als + pool, als gespreksleider. De andere gesprekspartner trad op als - pool, als iemand met een echte kwestie. Bij de opdracht hoorde dat de gespreksleider zijn of haar talent boven het gesprek zou plaatsen, als een lichtje dat de hele tijd brandt. En in…

Lees meer

Helpteam

In de topsport is het volstrekt gebruikelijk dat rond de sporter een team helpers wordt aangesteld. De masseur, de voedingsdeskundige, de coach, de video-analist enzovoort. Alleen zo word je wereldkampioen. Wereldkampioen worden lijkt ver weg en daarom laten we ons niet meteen inspireren door de topsport als we over dagelijks werk op de werkvloer nadenken. Echter, in zijn of haar unieke talent-in-één-woord is iedereen wereldkampioen.…

Lees meer

Niet weten

In mijn sessies gebruik ik een meditatie om mensen te helpen hun talent in hun eigen binnenste te horen noemen. Een soort fluistering van de eigen ziel. Vaak levert dat een verrassende duidelijkheid op voor betrokkene. Een gevoel van: dit is waar. Maar niet altijd. Soms weten mensen het niet. Zoals laatst bij een vrouw die al een hele professionele loopbaan achter de rug had…

Lees meer

Hartzaak

We onderschatten ons eigen weten. Keer op keer maak ik mee dat mensen iets zeggen in de trant van: ‘het maakt me niet uit wat we gaan doen’ of ‘ik weet niet wat ik wil’. Dat klopt nooit! Er zijn trouwens ook gecamoufleerde varianten: ‘laten we dat de expert vragen’ of ‘hiertoe ben ik niet bevoegd’. Je talent is je geheel eigen manier van doen…

Lees meer

Talentbeurt

De fusiebespreking stokte. Na weken overleg kwam de vraag op tafel hoe het nieuwe bestuur zou gaan functioneren. Taakverdeling, besluitvorming en dergelijke. Vanuit het door alle partijen onderschreven uitgangspunt van gelijkwaardigheid, kwamen de vijf bestuursleden niet goed uit de besluitvormingsprocedure. ‘Meerderheid van stemmen’ werkt slappe compromissen in de hand. ‘Portefeuille-eigenaar bepaalt’ is te eenzijdig. ‘Principe van ‘geen bezwaar’’, werd weliswaar omarmd maar met flinke angst…

Lees meer
scroll-up