Blogs

Elke dag een beetje held

Op een dag vroeg één van mijn kinderen aan Carla, mijn vrouw: ‘waarom ben je eigenlijk ooit met papa getrouwd’. Haar antwoord trof me: ‘vanwege zijn moed’. Zo had ik niet direct naar mezelf gekeken. Mijn talent is Verhelderen, met als deel daarvan een grote liefde voor kennis en duiding. Dus deze opmerking heeft me maanden bezig gehouden. Hoe kon het dat ik mezelf niet…

Lees meer

Het hondje

Recent had ik een gesprek met een vriend. Hij was als journalist ontslagen en werkte nu noodgedwongen bij een van de koffieketens. Hij was gefrustreerd. Zijn talent ‘de vrijmaker’ kon hij niet kwijt in de strak georganiseerde bedrijfsvoering. Ik begrijp dat wel. En toch is overal ruimte voor talent. Al pratend herinnerde mijn vriend zich een wonderbaarlijk voorval. Dat ging zo. Ik weet niet of…

Lees meer

Talentmoment

Wat is nu precies het verschil tussen talent en draak? In eerste instantie zocht ik het onderscheid in de definitie: Je talent is het volle vermogen dat in je schuilt om iets tot stand te brengen waar een ander wat aan heeft. Je draak zijn de in de loop van je leven ontstane gewoontes die zijn ‘bedoeld’ om de volgende afwijzing te voorkomen. Fijn voor…

Lees meer

Je talent is wie je bent

En niet wat je kan. Dat werd mij nog eens duidelijk bij het doorlezen van de recent verschenen editie van het magazine Psychologie. Een werkboek onder de titel ‘Ontdek je talent’. Het hele magazine heeft de goede bedoeling om de lezer meer inzicht te geven in waar hij of zij als professional goed in is. Echter de benadering van het begrip talent doet onvoldoende recht…

Lees meer

Verschuiving

Bel mij over een willekeurig onderwerp en ik kan je helpen. Ja, bij elk onderwerp. Jij mij net zo goed overigens. Dat is het mooie van talent, het is een deskundigheid die niet afhankelijk is van de aard van het onderwerp. Vakkennis niet nodig. Je kunt het inzetten voor alles dat op je pad komt. Er is echter nóg meer mogelijk. Zet het in voor…

Lees meer

Een andere baan

Met enige regelmaat spreek ik mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan. In dat zoeken laten mensen zich vaak leiden door hun verleden. De nieuwe baan wordt in het licht gezet van de voorafgaande banen. Daaruit komen gedachtestromen op gang in de trant van: meer dit en minder dat. Op zichzelf is deze denkwijze niet verkeerd. Het resultaat is echter beperkt. Een mogelijke…

Lees meer

Standaard

Efficiency. Standaardisatie. Vijanden van talent? Bij een grote onderzoeksinstelling worden twee afdelingen gefuseerd waarbij 19 mensen een identieke functie krijgen. Allemaal analist, zo blijkt uit het functieprofiel. Allemaal ook dezelfde vaardigheden nodig om met succes te werken, zo blijkt uit het competentieprofiel. Gelukkig met een manager die tegendraads durft te denken. Zij stuurt duidelijk op output en kijkt naar talent om de samenwerking binnen het…

Lees meer

Aarde

In een recente sessie over het benoemen van talenten kwam ik in het ‘uitslag rondje’ terecht bij een vrouw. Het resultaat uit de verkenning van haar talent stemde haar niet tevreden. Op mijn vraag wat de uitkomst was begon ze associatief te praten. Haar talent ging over zaken duidelijk maken, praktisch maken, organiseren. Aan haar stem kon ik horen, dat haar talent niet wilde vallen…

Lees meer

Kracht van buiten

Kun je iemand anders veranderen? Ja. Het antwoord in de boeken is echter: nee. ‘Ja’, lijkt bovendien ook in tegenspraak met ons eigen talentwerk waarin eigenheid en autonomie zo centraal staan. Toch zag ik deze week kleine wondertjes gebeuren in een oefening waarbij ieder teamlid een collega een duwtje in de rug mocht geven. Ieder verzon een opdracht voor een ander om iets nieuws te…

Lees meer

Ontdekkingsreiziger

Een vriend van mij benoemde zijn talent vele jaren geleden als: ontdekkingsreiziger. In al zijn werkzame jaren heeft hij zijn talent gekoesterd en verdiept. Zijn natuurlijke neiging tot ontdekken van nieuwe gebieden kreeg als het ware toestemming om zich niet in te houden. Nu is hij officieel met pensioen. Een lange loopbaan in de medische wereld is ten einde gekomen. Zijn talent gaat echter gewoon…

Lees meer
scroll-up