Blogs

Talentbekwaam

Om de beste versie van jezelf te worden heb je een ander nodig. Wie is die ander?
Er zijn 7,3 miljoen werkenden in Nederland. Die hebben allemaal een baas, los van de nieuwe vormen van zelfsturing. Zou het niet mooi zijn als al die bazen zich zouden richten op het ‘de beste versie van jezelf worden’ van hun medewerkers? Het is een ideale positie:

  • Als baas maak je je medewerkers elke dag mee
  • Als baas heb je een zekere zeggenschap over je medewerkers
  • Als baas heb je een aanknopingspunt, namelijk het werk
  • Als baas pluk je de vruchten, namelijk beter werk.

Toch zijn er niet veel bazen die zich hierop richten. Het is immers spannend (‘ze zien me aankomen als ik ga coachen’), het kost tijd (‘ik heb het al zo druk, niet nog iets erbij’) en ze weten niet hoe het moet (‘ik weet veel van mijn vak en ik kan goed organiseren, daarom ben ik baas geworden’).
Toen ik ooit begon in een nieuwe directiefunctie vroeg ik om de functiebeschrijvingen van alle managers. In geen enkele stond ook maar een letter over mensen. De functie was puur inhoudelijk en resultaatgericht, ‘de rest was voor HR’.

Welnu HR-adviseurs: gebruik deze legitimiteit die elke manager je vanzelf geeft! Richt je er echter op de leidinggevenden talentbekwaam te maken en neem dat werk niet van ze over. Zet je expertise in om met name de teamleiders, afdelingshoofden en anderen die de werkvloer aansturen, te leren hoe ze iemand kunnen laten groeien. Zij geven aan getalsmatig de meeste mensen direct leiding, hebben het meeste contact met ze en dáár wordt het daadwerkelijke product gemaakt en vindt het klantcontact plaats. De afdeling is de dagelijkse werkrealiteit van miljoenen.
Kies de teamleider, niet de directeur als je HR-klant.

Laat een reactie achter:

Je email adres zal niet worden gepubliceerd. Alle verplichte velden zijn gemarkeerd met een *