Blogs

Talent in 1 woord

In ons Handboek voor Talent pleiten wij ervoor om je talent te vangen in 1 woord. Dat doet op het eerste gezicht geen recht aan de nuance en de diepte die iemands talent heeft. Toch heeft dat ene woord een grote potentiële waarde.

In de eerste plaats in het proces van opsporen. Ik kom veel mensen tegen die bij het zoeken naar hun talent als eerste denken aan hun competenties. Dan komen er aanduidingen als organiseren, verbinden of aansturen op tafel. Niet verkeerd overigens. Want wat iemand noemt is doorgaans een eigenschap van diens talent. Een eigenschap is echter niet de kern. In het zoeken naar de kern gaat het erom je voor te stellen wat de ander aan je talent heeft. Een voorbeeld. In een benoemsessie kwam iemand met het woord verbinden. Ik stelde daarop met mijn afnemers vraag: Wat hebben anderen aan jouw verbinder?  De betrokken manager viel even stil. En sprak toen een voor mij onverstaanbaar woord. Iets met ‘boe’ erin. Toen ik om herhaling vroeg zei hij: boeg. Had ik nog nooit gehoord als talent typering. Mijn verbaasde blik zette de talenteigenaar aan tot een korte uitleg. Hij had vroeger veel geroeid. En bleek het meest nuttig te zijn op de positie van boeg in de boot. Daar moest je iedere dreigende afwijking zo snel mogelijk opmerken en soepeltjes corrigeren. Geweldig talent. En wat een schoonheid ligt er in dat ene woord.

In de tweede plaats is je woord eigenlijk onvervangbaar voor de ontwikkeling van je talent. Je woord is een aanduiding van de bron, van het wat. Je groei ligt in het verkennen van het hoe. Door goed te kijken naar de momenten waarin je talent zich toont kan je eindeloos leren over de vele manieren waarop je je talent doet. In de benoemsessie waarin het talent ‘boeg’ tevoorschijn kwam, kon ik zeker twee momenten reflecteren waarop de betrokkene zijn talent deed. Dat waren allebei momenten waarin hij via een kleine opmerking het gesprek weer in het spoor bracht. Daar was de eigenaar verbaasd over. Zijn talent deed deze kleine correcties als vanzelf. Terwijl ik als sessiebegeleider de waarde meteen kon ervaren. Het terugspiegelen van die 2 talentmomenten was het begin van bewustwording bij de eigenaar. Een bewustwording die nog jarenlang een grote rijkdom aan zelfkennis kan genereren. Juist door dat ene bronwoord als vertrekpunt te nemen. Een goede boeg kan zo een nog veel betere boeg worden.

Laat een reactie achter:

Je email adres zal niet worden gepubliceerd. Alle verplichte velden zijn gemarkeerd met een *