Blogs

Standaard

Efficiency. Standaardisatie. Vijanden van talent?

Bij een grote onderzoeksinstelling worden twee afdelingen gefuseerd waarbij 19 mensen een identieke functie krijgen. Allemaal analist, zo blijkt uit het functieprofiel. Allemaal ook dezelfde vaardigheden nodig om met succes te werken, zo blijkt uit het competentieprofiel.

Gelukkig met een manager die tegendraads durft te denken.

Zij stuurt duidelijk op output en kijkt naar talent om de samenwerking binnen het team te stimuleren. Vorige week was een slotmeeting van een traject om dit vorm te geven. Elke analist presenteerde in 6 minuten zichzelf aan zijn collega’s:

  • Wat is mijn talent?
  • Wat is mijn ervaringsdeskundigheid?
  • Wat is mijn werkopvatting?

Ook hier was de output bepaald maar was er de nadrukkelijke ruimte ‘los te gaan’ in de manier van presenteren. Opeens stonden er 19 volkomen unieke, prachtige professionals.

  • Bram heeft het talent ‘weergeven’. Na mooie plaatjes zette hij echter de projector op zwart en vertelde zachtjes dat het zijn opvatting is dat ze elkaar moeten helpen, ook als iemand het persoonlijk moeilijk heeft.
  • Tess, met het talent ‘vooruit!’, liet foto’s zien van haar ongebruikelijke vakantie en uitstapjes en zei erbij: ‘Ik ben een beetje gek. Als je out-of-the-box wilt denken, kom langs. Ik los het op’.
  • Margriet, met het talent ‘een fijn gevoel geven’ had er één sheet tussen waarop ze foto’s liet zien hoe ze met kinderen bezig is. Tentje in de tuin, films naspelen, meehelpen bij het koken. Toen iemand die haar wat beter kende, zei: ‘dat is echt jij’ raakte ze ontroerd. Ze zei ook dat haar talent eigenlijk ‘laten beleven’ is en bleek volop ideeën te hebben hoe dat in hun baan ingezet kon worden. Ze was verrast dat dat gewenst bleek.
  • Douwe, met het talent ‘zorgen dat het goed komt’ was de grootste voorstander van standaardisatie. Volkomen onverwacht echter gebruikte hij als enige geen sheets, liep naar de flipover, tekende zichzelf erop en vertelde over zijn niet geringe kwaliteiten.

De samenwerking in dit team zal niet meer hetzelfde zijn. Juist omdat ze identieke functies hebben, kunnen ze het werk creatief verdelen en elkaar helpen.

Standaardisatie? Vriend van talent.

Laat een reactie achter:

Je email adres zal niet worden gepubliceerd. Alle verplichte velden zijn gemarkeerd met een *