Blogs

Matcht talent met baan?

Onlangs had ik een Inspiratiedag. De dag was bedoeld voor een team van 12 coaches bij een zorginstelling. Iedere coach was verantwoordelijk voor 4 of 5 zelfsturende teams. Een pittige uitdaging voor deze coaches. Want de teams waren onderling zeer verschillend en hadden ook een dito verschillende coaching nodig. Van een vaste coachmethodiek was dan ook geen sprake. Het ging om maatwerk. Dat is professioneel gezien mooi. Je kunt als coach je eigen spoor volgen. Het is ook lastig. Want iedere coach is aangewezen op zjn of haar eigen betrokkenheid en type aanpak.

De ochtend van de Inspiratiedag ging over het benoemen van ieders talent. Talenten benoemen is altijd spannend en feestelijk tegelijk. Het spannende is dat iedere coach zo precies mogelijk de vinger weet te leggen op de aard van het eigen talent. Daar heb ik een bepaalde aanpak voor, in dit geval met 5 vragen. Die resulteren in het beste woord dat betrokkene zelf tevoorschijn kan halen. Vervolgens doen we een rondje uitslagen.

Bij de vijfde persoon in dat rondje gebeurde er iets opmerkelijks. Zij noemde als haar talent: verbinder. Iets in de aarzeling van haar stem maakte mij alert. Was het wel waar wat ze zei? Ik vroeg vanuit een ingeving: wat was je allereerste echo op de eindvraag naar je talent? Zij kreeg blosjes op de wangen en zei na enige aarzeling: dat was het woord moeder. Iedereen in de ruimte hoorde meteen de diepe rijkdom in dat woord. Het viel even stil. Deze vrouw was in haar talent een moeder en vanuit die inspiratiebron deed zij haar coachingswerk.

Ik vroeg haar waarom zij verbinder noemde en niet moeder. Waarop zij zei dat verbinder meer zou matchen met de aard van haar job. Dus had ze haar meest oorspronkelijke ingeving aangepast. Ik was verbaasd. En kon in die verbazing oprecht zeggen: je kunt je talent in iedere baan stoppen. Er bestaat geen match. Ieder talent is geschikt voor dit werk. We keken elkaar even aan. En zij slaakte een zucht van opluchting. Dat deden op dat moment alle coaches.

Zo leer ik zelf weer dat de diepe kracht van talent wezenlijk anders is dan een competentie. Competenties zijn juist wel bedoeld als professionele vaardigheden die horen bij een bepaalde functie. Talent is puur een bron van inspiratie en energie. Wie contact heeft met zijn of haar talent beschikt daardoor over creatieve impulsen, over moed, over volharding, over een mate van zelfvertrouwen. Talent gaat over relatie. Gaat over dat laten gebeuren wat nodig is. Op je eigen manier. Juist door te vertrouwen op de bijzonderheid van je eigen talent, leer je al doende wat jouw manier van doen is.

Laat een reactie achter:

Je email adres zal niet worden gepubliceerd. Alle verplichte velden zijn gemarkeerd met een *