Blogs

Debuut

In een recente Talentsessie vonden een aantal real life gesprekken plaats. Mijn opdracht was dat de ene gesprekspartner zou optreden als + pool, als gespreksleider. De andere gesprekspartner trad op als – pool, als iemand met een echte kwestie. Bij de opdracht hoorde dat de gespreksleider zijn of haar talent boven het gesprek zou plaatsen, als een lichtje dat de hele tijd brandt. En in dat licht wakker zou zijn voor ingevingen.

Een van de gespreksleiders had als talent: ont-wikkelen. Waarmee hij bedoelde dat zijn natuur er steeds op uit is de ander uit diens ingewikkeldheid te halen. Tijdens het gesprek had hij zijn klant tot twee keer toe de ogen laten sluiten. Iets wat hij nooit eerder gedaan had. Deze twee ingevingen hadden de klant tot een ongedacht inzicht gebracht in haar kwestie.

Een prachtig voorbeeld van het gegeven dat ons talent voortdurend debuut zoekt. Ons talent is tuk op het uitvoeren van handelingen die nieuw voor ons zijn. Ongeacht of het een klein of een groot gebaar betreft. Ons talent bezit de unieke mix van ingeving en de moed om dat ook te doen

Laat een reactie achter:

Je email adres zal niet worden gepubliceerd. Alle verplichte velden zijn gemarkeerd met een *