Blogs

De crisis als kans

Er was eens…een team van 40 verpleegkundigen. Zij zijn gespecialiseerd in verkoeveren, de zorg voor patiënten direct na een operatie. De sfeer in het team was weinig geïnspireerd. Het werk was in hoge mate gestandaardiseerd. De teamleider had openlijk laten weten dat zijn positie een tussenstation was op weg naar hogerop. Aandacht voor de individuele teamleden ontbrak, zoals voor iemand die 40 jaar in dienst was bij het ziekenhuis. De 40 vrouwen hadden onderling een cultuur van onbeduidende prietpraat opgebouwd. ‘We lijken wel een kippenhok’ zei iemand tegen mij.

Toen kwam corona. Het team werd in tweeën gesplitst. De ene helft ging door met het traditionele verkoeverwerk. De andere helft werd toebedeeld aan de IC. Het werden spannende tijden. Hard werken voor de betrokkenen. Onzekerheid over de eigen gezondheidsrisico’s. Echter ook een vitaliserende impuls. De verpleegkundigen leerden allerlei nieuwe technieken in het IC-werk. Diensten werden zonder morren overgenomen. De verpleegkundigen waren trots op zichzelf en op elkaar. Er ontstond een sfeer van ‘wij gaan ervoor’.

Na twee maanden was alles weer voorbij. De uitgeleende mensen kwamen een voor een weer terug in het verkoeverteam. De bijzondere sfeer verdampte snel en alles dreigde weer terug te vallen in de oorspronkelijke routines. Dat is gelukkig nog net niet helemaal gebeurd. De ervaringen met het bijzondere coronawerk hadden een stortvloed van ideeën losgemaakt. Over variatie in taken, over splitsing in subteams, over professionele kennisuitwisseling. Nu verkeert dit team in een kritiek moment. Want ja, hoe pak je dat aan, het aanwenden van al deze vernieuwende energie? Hoe voorkom je het verloren gaan van de opgeleefde beroepstrots? Hier zou een talenttraject op zijn plaats zijn.

In een dergelijk traject wordt een appel gedaan op de bijzondere talenten van alle teamleden. Die talenten worden al lerende en al doende verbonden aan een echte vernieuwing in de manier van werken. Door geduldig en vastberaden een jaar lang zo te werken kan er echte verandering ontstaan. Dan kan een team als dit groeien van een bijna sleurachtige uitvoeringsunit naar een werkplek waar je met plezier naar toe gaat. En waar de patiënten het beste krijgen dat de professionals in huis hebben.

Laat een reactie achter:

Je email adres zal niet worden gepubliceerd. Alle verplichte velden zijn gemarkeerd met een *